fbpx
Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki.
20 grudnia 2022

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki.

EN2 Sp. z o.o. zmienia nazwę na Energynat Solutions Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 grudnia 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki
En2 Sp. z o.o. na Energynat Solutions Sp. z o.o. 

Powyżej wskazana data jest jednocześnie dniem publikacji przedmiotowej zmiany nazwy spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe dane rejestrowe, tj. numer KRS, NIP, Regon, pozostają bez zmian.

Od dnia 15 grudnia 2022 roku wszelkie sporządzone na rzecz En2 Sp. z o.o. dokumenty, w tym faktury, powinny zawierać nową nazwę – Energynat Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 40a, 05-270 Marki.

Wprowadzona zmiana jest kolejnym etapem w procesie dynamicznego rozwoju spółki na rynku polskim, będącym efektem zarówno rozwoju biznesowego, jak i integracji firmy w ramach spółek Grupy Energynat.

Zapewniamy, że przedmiotowa zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na jej ofertę, stabilność finansową oraz jakość pracy. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów i porozumień, oraz nie wymaga ich aneksowania.

Prosimy o odnotowanie opisanej powyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Poniżej aktualne dane spółki:

Energynat Solutions Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 40a 
05-270 Marki 
NIP: 1251687420
REGON: 382330477
KRS:0000766969


Z poważaniem 

Ernest Waś, prezes Zarządu Energynat Solutions Sp. z o.o.

Marcin Bugajski, członek Zarządu Energynat Solutions Sp. z o.o.