fbpx

Dzięki usłudze Smart Billing klienci Energynat Solutions otrzymują jeszcze więcej oszczędności

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA W OBROCIE ENERGIĄ

Smart-Billing

Smart-Billing to innowacyjna usługa opracowana przez zespół ekspertów z firmy Energynat polegająca na zarządzaniu, a także optymalizacji kosztów zakupu energii z OZE, gwarantująca bardziej efektywne rozliczanie energii przez prosumentów B2B w ramach nowych regulacji prawnych.

Klienci Energynat rozliczający się w systemie Smart-Billingu otrzymują bezpośredni dostęp do hurtowego rynku energii, dzięki czemu uzyskują korzystniejsze ceny sprzedaży nadwyżek i zakupu niedoborów. 
 
Smart-Billing nie musi ograniczać się do jednej lokalizacji. System może działać także w przypadku wielu rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, rozliczanych łącznie w ramach systemu wirtualnej elektrowni. 
Z energii produkowanej w rozproszonych elektrowniach będą mogły korzystać również punkty poboru, na których nie są zamontowane instalacje lub ich moc jest zbyt mała w stosunku do miejscowego zapotrzebowania. 

NA CZYM POLEGA USŁUGA – SMART-BILLING

W Smart-Billingu rozliczenie wartości tzw. energii elektrycznej czynnej zużytej i wprowadzonej jako nadwyżki dla każdej godziny odbywa się w oparciu o ten sam indeks bazowy, na podstawie którego sprzedajemy i kupujemy energię. W efekcie nie występuje niekorzystny spread pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

W zależności od stosunku mocy elektrowni posiadanej przez firmę do mocy przez nią zużywanej, rozliczenia mogą być dokonywane w oparciu o dwa mechanizmy cenowe, tj. giełdowe indeksy godzinowe lub godzinowe ceny energii na rynku technicznym. Smart-Billing pozwala na elastyczne, indywidualne podejście do każdego klienta i dobór optymalnego modelu uczestnictwa w rynku energii. 

Smart-Billing nie musi ograniczać się do jednej lokalizacji. System może działać także w przypadku wielu rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, które są rozliczane łącznie w ramach systemu wirtualnej elektrowni. Z energii produkowanej w rozproszonych elektrowniach będą mogły korzystać również punkty poboru, na których nie są zamontowane instalacje lub ich moc jest zbyt mała w stosunku do miejscowego zapotrzebowania.

Inteligentna energia dla JST

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gminy, spółki miejskie, etc.) oferujemy realizację usługi Smart-Billing także w formule ESCO

Korzyści z wdrożenia usługi

Nawet o 20 % większe oszczędności dla firmy dzięki rozliczaniu w ramach oferty Smart-Billing od Energynat.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do hurtowego rynku energii, nasi Klienci uzyskują korzystniejsze, w stosunku do Net-Billingu, ceny sprzedaży nadwyżek i zakupu niedoborów, eliminując niekorzystny spread.

Szybszy zwrot z inwestycji w stosunku do firmowej instalacji fotowoltaicznej rozliczanej w systemie Net-Billing.

Samowystarczalność – zaprojektowana sieć elektrowni będzie w stanie pokryć do 100 % zapotrzebowania firmy w energię elektryczną, również w punktach, gdzie montaż fotowoltaiki jest niemożliwy lub utrudniony.

Smart Billing to dodatkowy dochód dla firmy – możliwość sprzedaży niewykorzystywanej energii.

Kompleksowe wsparcie

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w obszarze obrotu energią elektryczną

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Analiza profili wytwórczych i odbiorczych – opracowanie strategii transformacji energetycznej

Doradztwo w doborze najlepszych rozwiązań technicznych

Opracowanie analizy cen rynku energii elektrycznej – opracowanie modelu zakupu i bilansowania energii

Realizacja inwestycji „pod klucz”

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, pozwoleń, warunków, decyzji i koncesji, umów cPPA

Kompleksowa opieka serwisowa i eksploatacyjna

Stały monitoring rynku i optymalizacja modelu zakupu energii

Analiza możliwości ograniczenia kosztów energii w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie własnych źródeł produkcji energii – dobór źródeł do profili godzinowych i obciążeń przedsiębiorstwa

Kim jesteśmy?

Specjaliści od OZE

Energynat Solutions to spółka z grupy kapitałowej Energynat, specjalizująca się w projektowaniu i budowie źródeł wytwórczych OZE, w tym w szczególności obiektowych instalacji fotowoltaicznych.

Naszą ofertę instalacji PV kierujemy przede wszystkim do małych i średnich firm, wspierając eko ewolucję energetyczną. Dużym przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy autorską usługę transformacji energetycznej opartej na przejściu w 100% na energię ze źródeł odnawialnych (OZE), gwarantującą, poza korzyściami finansowymi i bezpieczeństwem, znaczące ograniczenie śladu węglowego firmy i jej negatywnego wpływu na środowisko.

Inteligentna energia

Uzupełnieniem naszej oferty są rozwiązania z zakresu kogeneracji i elektromobilności, a także autorskie usługi energetyczne, tj. bilansowanie nadwyżek wyprodukowanej energii do innych punktów poboru, sprzedaż i odkup zielonej energii, optymalizacja profili zużycia oraz kosztów zakupu energii przy wykorzystaniu modeli cPPA oraz mechanizmów giełdowych TGE.

Jesteśmy partnerem energetycznym firmy

O GRUPIE ENERGYNAT

Wspólnie kreujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania umożliwiające transformację energetyczną

Grupa Energynat to dziś jedna z najszybciej rozwijających się firm w Polsce, dostarczająca rocznie setki megawatów  komponentów do instalacji PV. Jesteśmy też TOP2 największych dostawców modułów w Polsce (IEO 2021). W roku 2023 zdobyliśmy także zaszczytne 63. miejsce w rankingu FT1000 dziennika Financial Times.

Energynat jest pierwszym w kraju podmiotem integrującym w ramach posiadanej grupy spółek wszystkie elementy kompletnego łańcucha energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE). To my napędzamy transformację energetyczną polskich firm i samorządów.

Nasz zespół to eksperci w branży OZE.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnego wykonawcy? Zapytaj nas o szczegóły realizacji…