fbpx

Dzięki usłudze Smart Billing klienci Energynat Solutions otrzymują jeszcze więcej oszczędności

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA W OBROCIE ENERGIĄ

Smart-Billing

Smart-Billing to innowacyjna usługa opracowana przez zespół doświadczonych ekspertów z firmy Energynat, polegająca na zarządzaniu, a także optymalizacji kosztów zakupu energii z OZE, gwarantująca bardziej efektywne rozliczanie energii przez prosumentów B2B w ramach nowych regulacji prawnych.

Klienci Energynat, rozliczający się w systemie Smart-Billingu, otrzymują bezpośredni dostęp do hurtowego rynku energii, przez co uzyskują korzystniejsze w stosunku do Net-Billingu ceny sprzedaży nadwyżek i zakupu niedoborów. Dzięki temu zostaje ograniczony spread, co w konsekwencji oznacza zdecydowanie mniejsze wydatki na prąd i więcej pieniędzy w firmowej kasie.

NA CZYM POLEGA USŁUGA – SMART-BILLING

W Smart-Billingu rozliczenie wartości tzw. energii elektrycznej czynnej zużytej i wprowadzonej przez prosumenta B2B, jako nadwyżki dla każdej godziny, odbywa się w oparciu o ten sam indeks bazowy, na podstawie którego sprzedajemy i kupujemy energię. W efekcie nie występuje niekorzystny spread pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, jak to ma miejsce w systemie Net-Billingu.

W zależności od stosunku mocy elektrowni posiadanej przez firmę do mocy przez nią zużywanej, rozliczenia mogą być dokonywane w oparciu o dwa mechanizmy cenowe, tj. giełdowe indeksy godzinowe lub godzinowe ceny energii na rynku technicznym. Smart-Billing pozwala na elastyczne, indywidualne podejście do każdego klienta i dobór optymalnego modelu rozliczeń.

Smart-Billing nie musi ograniczać się do jednej lokalizacji. System może działać także w przypadku rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, a także w sytuacji, w której instalacja będzie zlokalizowana tylko na jednym lub części obiektów. Z energii produkowanej w tych elektrowniach będą mogły korzystać również punkty poboru, na których nie są zamontowane instalacje lub ich moc byłaby zbyt mała w stosunku do miejscowego zapotrzebowania.

Firmy rozliczające się w systemie Smart-Billingu, w porównaniu do Net-Billingu oszczędzają dodatkowo dzięki korzystnej relacji ceny energii elektrycznej do profilu PV przedsiębiorstwa, sprzedając wyprodukowaną nadwyżkę prądu w godzinach szczytu, tj. wówczas, gdy jego cena jest bardzo wysoka i kupując taniej w godzinach poza szczytem. 

Inteligentna energia dla JST

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gminy, spółki miejskie, etc.) oferujemy realizację usługi Smart-Billing także w formule ESCO

Korzyści z wdrożenia usługi

Nawet o 20% większe oszczędności dla firmy dzięki rozliczaniu w ramach oferty Smart-Billing od Energynat

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do hurtowego rynku energii, nasi Klienci uzyskują korzystniejsze, w stosunku do Net-Billingu, ceny sprzedaży nadwyżek i zakupu niedoborów, eliminując niekorzystny spread.

Szybszy zwrot z inwestycji w stosunku do firmowej instalacji fotowoltaicznej rozliczanej w systemie Net-Billing.

Samowystarczalność – zaprojektowana sieć elektrowni będzie w stanie pokryć do 100% zapotrzebowania firmy w energię elektryczną, również w punktach, gdzie montaż fotowoltaiki jest niemożliwy lub utrudniony

Smart Billing to dodatkowy dochód dla firmy – możliwość sprzedaży niewykorzystywanej energii

Kompleksowe wsparcie

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w obszarze obrotu energią elektryczną

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Analiza profili wytwórczych i odbiorczych – opracowanie strategii transformacji energetycznej

Doradztwo w doborze najlepszych rozwiązań technicznych

Opracowanie analizy cen rynku energii elektrycznej – opracowanie modelu zakupu i bilansowania energii

Realizacja inwestycji „pod klucz”

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, pozwoleń, warunków, decyzji i koncesji, umów cPPA

Kompleksowa opieka serwisowa i eksploatacyjna

Stały monitoring rynku i optymalizacja modelu zakupu energii

Analiza możliwości ograniczenia kosztów energii w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie własnych źródeł produkcji energii – dobór źródeł do profili godzinowych i obciążeń przedsiębiorstwa

Kim jesteśmy?

Specjaliści od OZE

Energynat Solutions to spółka z grupy kapitałowej Energynat, specjalizująca się w projektowaniu i budowie źródeł wytwórczych OZE, w tym w szczególności obiektowych instalacji fotowoltaicznych.

Naszą ofertę instalacji PV kierujemy przede wszystkim do małych i średnich firm, wspierając eko ewolucję energetyczną. Dużym przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy autorską usługę transformacji energetycznej opartej na przejściu w 100% na energię ze źródeł odnawialnych (OZE), gwarantującą, poza korzyściami finansowymi i bezpieczeństwem, znaczące ograniczenie śladu węglowego firmy i jej negatywnego wpływu na środowisko.

Inteligentna energia

Uzupełnieniem naszej oferty są rozwiązania z zakresu kogeneracji i elektromobilności, a także autorskie usługi energetyczne, tj. bilansowanie nadwyżek wyprodukowanej energii do innych punktów poboru, sprzedaż i odkup zielonej energii, optymalizacja profili zużycia oraz kosztów zakupu energii przy wykorzystaniu modeli cPPA oraz mechanizmów giełdowych TGE.

Jesteśmy partnerem energetycznym firmy

O GRUPIE ENERGYNAT

Wspólnie kreujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania umożliwiające transformację energetyczną

Grupa kapitałowa Energynat to jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów
branży OZE w Polsce, dostarczający rocznie ponad 350 MW komponentów
do instalacji PV oraz kreujący innowacyjne rozwiązania w zakresie transformacji
energetycznej firm i samorządów. Nasz zespół to eksperci w branży OZE.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnego wykonawcy? Zapytaj nas o szczegóły realizacji…