Inteligentna energia

Dzięki usłudze Inteligentna energia klienci Energynat Solutions otrzymują 100% zielonej energii w najniższej cenie. Chcesz oszczędzać więcej?

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA W OBROCIE ENERGIĄ

Inteligentna energia

Inteligentna energia to innowacyjna usługa polegająca na zarządzaniu, a także optymalizacji kosztów zakupu energii, dzięki wykorzystaniu elektrowni fotowoltaicznych oraz innych źródeł OZE.

Aby brać udział w zielonej rewolucji, energia nie musi pochodzić tylko z własnych źródeł OZE. Dla naszych klientów projektujemy także indywidualne modele zakupu energii w oparciu o indeksy TGE RDN, umowy cPPA lub dostarczamy certyfikowną zieloną energię przy współpracy z naszym partnerem energetycznym Veolia Contracting Poland.

NA CZYM POLEGA USŁUGA – INTELIGENTA ENERGIA?

Wyprodukowana energia ze wszystkich lokalizacji jest bilansowana („przesyłana”) pomiędzy wszystkimi punktami poboru klienta. Energia z elektrownii, w których występuje nadwyżka jest rozliczana z punktami poboru, na których aktualnie występuje niedobór produkcji energii lub nie ma instalacji OZE.

W przypadku niedoboru energii, ta, w postaci 100% zielonego prądu, zostanie dostarczona do wskazanego punktu w najkorzystniejszej cenie, wg. indywidualnie opracowanego modelu zakupu.

Inteligentna energia to budowa i połączenie rozproszonych (od kilku do kilkudziesięciu) elektrowni fotowoltaicznych, a także innych źródeł OZE w jeden system energetyczny, tzw. wirtualnej elektrowni.

Inteligentna energia wykorzystuje różne narzędzia optymalizacji, np. korzystną relację profilu produkcji energii z elektrowni PV do cen energii sprzedawanej na rynku. Energia szczytowa w ciągu dnia jest najdroższa, kiedy to instalacja PV produkuje nadwyżki energii, które mogą być sprzedane korzystanie na giełdzie, a odkupione np. w nocy, kiedy energia jest tańsza.

Inteligentna energia dla JST

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gminy, spółki miejskie, etc.) oferujemy realizację usługi Inteligentna Energia także w formule ESCO

Etap 1

Energynat Solutions inwestuje w budowę instalacji PV na nieruchomościach gminy lub spółek miejskich.

Etap 2

JST płacą tylko za faktycznie zużytą energię, wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną (PV) wg. określonej w umowie stawki z gwarancją najniższej ceny!

Etap 3

Rozliczenie następuje w ramach prostej umowy leasingowej, bez żadnych nakładów inwestycyjnych i dodatkowych kosztów utrzymania i serwisu.

Etap 4

Każda kolejna miesięczna rata za energię to krok ku niezależności i samowystarczalności energetycznej jednostki.

Etap 5

Po zakończeniu okresu leasingu Energynat Solutions przekazuje własność instalacji na rzecz JST. Ta będzie generować darmowy prąd przez kolejne 15-18 lat!

Etap 6

Powstaje gmina samowystarczalna energetycznie

Korzyści z wdrożenia usługi

Nawet o 20% większe oszczędności w stosunku do inwestycji wyłącznie w instalację PV

Nasi Klienci zyskują dostęp do niższych cen energii (RDN, rynek bilansujący)

Szybszy zwrot z inwestycji w stosunku do budowy tylko własnej instalacji PV

100% samowystarczalność – zaprojektowana sieć elektrowni będzie w stanie pokryć 100% zapotrzebowania firmy w energię elektryczną, również w punktach, gdzie montaż fotowoltaiki jest niemożliwy lub utrudniony

Inteligentna energia to dodatkowy dochód dla firmy – możliwość sprzedaży niewykorzystywanej energii

Kompleksowe wsparcie

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w obszarze obrotu energią elektryczną

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Analiza profili wytwórczych i odbiorczych – opracowanie strategii transformacji energetycznej

Doradztwo w doborze najlepszych rozwiązań technicznych

Opracowanie analizy cen rynku energii elektrycznej – opracowanie modelu zakupu i bilansowania energii

Realizacja inwestycji „pod klucz”

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, pozwoleń, warunków, decyzji i koncesji, umów cPPA

Kompleksowa opieka serwisowa i eksploatacyjna

Stały monitoring rynku i optymalizacja modelu zakupu energii

Analiza możliwości ograniczenia kosztów energii w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie własnych źródeł produkcji energii – dobór źródeł do profili godzinowych i obciążeń przedsiębiorstwa

Kim jesteśmy?

Specjaliści od OZE

Energynat Solutions to spółka z grupy kapitałowej Energynat, specjalizująca się w projektowaniu i budowie źródeł wytwórczych OZE, w tym w szczególności – obiektowych instalacji fotowoltaicznych.

Specjalizujemy się również w usługach bilansowania nadwyżek wyprodukowanej energii do innych punktów poboru, sprzedaży i odkupie zielonej energii, optymalizacji profili zużycia oraz kosztów zakupu energii, przy wykorzystaniu modeli cPPA oraz mechanizmów giełdowych TGE.

Inteligentna energia

Uzupełnieniem oferowanych przez nas rozwiązań technicznych są szyte na miarę, elastyczne modele zakupu i rozliczania energii w oparciu, m.in. o indeksy giełdowe.

Naszą ofertę instalacji PV kierujemy przede wszystkim do małych i średnich firm. Dużym przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy innowacyjną usługę transformacji energetycznej opartej na przejściu w 100% na energię ze źródeł odnawialnych (OZE), gwarantującą, poza korzyściami finansowymi i bezpieczeństwem, znaczące ograniczenie śladu węglowego firmy i jej negatywnego wpływu na środowisko.

Jesteśmy partnerem energetycznym firmy

O GRUPIE ENERGYNAT

Wspólnie kreujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania umożliwiające transformację energetyczną

Grupa kapitałowa Energynat to jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów
branży OZE w Polsce, dostarczający rocznie ponad 350 MW komponentów
do instalacji PV oraz kreujący innowacyjne rozwiązania w zakresie transformacji
energetycznej firm i samorządów. Nasz zespół to eksperci w branży OZE.

Skontaktuj się z nami

Szukasz profesjonalnego wykonawcy? Zapytaj nas o szczegóły realizacji…